Vereniging/Contact

De Vereniging:

De vereniging van Handboogschutters “Achilles” is opgericht op 19 september 1971 in Uitgeest. Na wat omzwervingen heeft zij sinds 1 januari 1994 haar eigen training– en wedstrijd-accommodatie op sportpark “de Viaanse Molen” in Alkmaar. De vereniging heeft daar de beschikking over een 25 meter binnenbaan en een 90 meter buitenbaan. Binnen de vereniging zijn er diverse vormen van de handboogsport te vinden, met allerlei soorten handbogen. Er zijn recreatie- en wedstrijdschutters, regelmatig vinden er clubwedstrijden plaats en gaan er schutters naar wedstrijden die elders, (vaak zelfs in het buitenland!) georganiseerd worden. Herbij valt te denken aan FITA wedstrijden, veld- en jachtronden en 3D wedstrijden. Veel van onze schutters hebben in de afgelopen jaren deelgenomen aan nationale en internationale handboogtoernooien, echter wij zijn zeker ook voor de minder competitiegerichte “recreatieve” sporter een gastvrije en kameraadschappelijke vereniging, zoals u wellicht spoedig zult ervaren.

Contributie:

Jeugd t/m 17 jaar: € 8,50 per maand, volwassenen € 15,00 per maand.  Contributie dient te worden overgemaakt op: NL91 INGB 0002 7931 46 t.n.v. hbsv Achilles te Alkmaar. De jaarlijkse contributie van de nederlandse handboogbond wordt door de vereniging betaald. Bij inschrijving als lid is eenmalig een bijdrage van € 12,00 verschuldigd, voor jeugdleden is deze bijdrage € 6,00. Het inschrijfgeld alsmede 3 maanden contributie, dient vooruit te worden voldaan bij inlevering van het aanmeldingsformulier. Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen, dan dient u dit schriftelijk aan de secretaris kenbaar te maken. Er kan worden opgezegd per 1 juli of 1 januari. U bent dan contributie verschuldigd tot die datum.

Openingstijden:

Zie startpagina voor actuele openingstijden.

Clinics:
Meer informatie over clinics vindt u via onderstaande knop.
Verenigings adres:

HBSV Achilles Alkmaar
Havinghastraat 6
1817 DA Alkmaar
Telefoon: 072-5124629