Privacy Verklaring

General Privacy Statement HBSV Achilles

Persoonsgegevens.
HBSV Achilles biedt via de website en inschrijfformulieren de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te vullen. Dit kan gaan om gegevens die u invult voor een inschrijving voor een wedstrijd, cursus en/of een contactformulier. Deze persoonsgegevens worden door HBSV Achilles verwerkt, waarbij wij uw privacy waarborgen en respecteren door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het houdt in dat uw persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor zover deze verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze van u zijn verkregen. Tevens is geregeld dat u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Voor het doel van onze vereniging verwerken wij na ontvangst van de betreffende inschrijving de volgende persoonsgegevens:
1. Voor- en achternaam;
2. Geboortedatum;
3. Adres, postcode en woonplaats;
4. Telefoonnummer;
5. E-mailadres;
6. Datum van inschrijven;
7. Datum van uitschrijven.
We beperken ons tot deze persoonsgegevens en zijn daardoor in staat goed met u te communiceren over zaken de verenging aangaand.

Bijzondere persoonsgegevens.
HBSV Achilles verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom hebben we de gegevens nodig?
HBSV Achilles verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
-De eigen ledenadministratie;
-Het verzenden van nieuwsbrieven;
-Het aankondigen van het clubblad;
-Het maken van wedstrijdverslagen met foto’s in ons clubblad dat op de website wordt geplaatst;
-Het uitnodigen voor diverse wedstrijden;
-Het informeren van vrijwilligers;
-Het delen van gegevens met de NHB voor de NHB leden;
-Het bevestigingen van uw inschrijving voor deelname aan een wedstrijd;
-Om deelnemersoverzichten samen te stellen en baanindelingen te maken;
-Om scorelijsten te maken en uitslagen te publiceren op een prikbord, op de website en in het clubblad;
-Op te roepen tot diverse vergaderingen

Door uw deelname aan onze activiteiten ontstaat een overeenkomst tussen u en HBSV Achilles.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
HBSV Achilles zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn na afmelding is minimaal 7 jaar.

Delen met derden.
HBSV Achilles deelt uw persoonsgegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. HBSV Achilles deelt uw persoonsgegevens alléén met de Nederlandse Handboogsportbond indien u HBSV Achilles zelf verzocht heeft om u als lid bij Nederlandse Handboogbond aan te melden.

Toegang tot het ledenbestand.
Er zijn door HBSV Achilles regels gemaakt voor de interne verwerking van uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden niet met andere leden gedeeld. Uitsluitend de leden van het dagelijks bestuur, de wedstrijdsecretaris en de hoofdtrainer hebben toegang tot het ledenbestand.

Gegevens inzien, aanpassen, aanvullen en verwijderen. U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen en/of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, aanvulling en/of verwijdering sturen naar de secretaris van hbsv achilles. HBSV Achilles zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Samen met de secretaris kunnen de persoonsgegevens worden gecontroleerd. Inzage in de persoonsgegevens zal alleen op persoonlijke basis plaatsvinden, niet digitaal. Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door HBSV Achilles kunt u contact opnemen met de secretaris.

Beveiliging.
www.hbsvachilles.nl is een website van HBSV Achilles. HBSV Achilles neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. HBSV Achilles heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, en firewall.

Websites van derden.
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via onze website via links kunnen worden bezocht. HBSV Achilles aanvaardt uitdrukkelijkgeen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en het door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Facebook.
HBSV Achilles gebruikt geen Facebook. Het gebruik van de naam HBSV Achilles op Facebook valt niet onder verantwoordelijkheid van onze vereniging. We zijn een verklaard tegenstander van dergelijk gebruik.

Wijziging privacy statement.
HBSV Achilles behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Indien zich wijzigingen voordoen in het privacy statement worden alle betrokkenen hiervan op de hoogte gesteld.

Voor vragen over persoonsgegevens kunt u terecht bij:
De secretaris van hbsv achilles (zie contact)
HBSV Achilles
Havinghastraat 6
1817 DA Alkmaar
072 512 4629
www.hbsvachilles.nl

Het bestuur van HBSV Achilles Alkmaar, 28 mei 2018