Persoonlijk Records

De regels die gelden voor de persoonlijk baan record lijst:

voor alle boogtypes :
Op 18 meter dient te worden geschoten op een 40 centimeter blazoen.
Op 25 meter dient te worden geschoten op een 60 centimeter blazoen.
(compound 10 is inner-ten)
Er dient te worden geschreven met een schietpartner, deze partner tekent voor de correctheid van de score.
Score briefjes dienen volledig te worden ingevuld, naam, datum, boogtype, afstand, blazoen etc.
Score briefjes worden ingeleverd bij het bestuur en worden na verificatie verwerkt in de lijst.