Pompoen Schieten

Pompoenschieten – Reglementen

1- Inleiding:

Bij onze vereniging is het gebruikelijk om op de laatste donderdag van de maand de zogenaamde pompoen-verschieting te houden. Hierbij moet een van te voren vaststaand aantal punten geschoten worden met een bepaalde marge. Als de score binnen de marge valt wordt aan de schutter de bij die score behorende pompoen uitgereikt. Alle pompoenen hebben een verschillende kleur waaraan de score kan worden herkend. Oorsprong van deze verschieting schijnt te liggen in de schutterij van de middeleeuwen, waarbij omstanders aan de kleuren van de kwasten (nu pompoenen) die door de schutters werden gedragen, de kwaliteit van de schutter konden aflezn.Tegenwoordig is het nog steeds een geliefd spel en het aparte is dat er dus niet moet worden gestreefd naar de maximale score, maar dat bewust naar een bepaalde score moet worden toegewerkt. Dat doet iedereen op zijn eigen manier. Om de eerste pompoen (150 punten, uitgezonderd voor houtschutters) te behalen kan dus worden gekozen om 30 maal 5 punten te schieten. Er kan ook voor worden gekozen om eerst hoog te schieten zodat er bij de laatste pijlen wat reserve over is. Welke tactiek ook gevolgd wordt, na de laatste pijl moet de score binnen de marge vallen.  

2 – Klasse indeling:

Klasse indeling gebeurt volgens het “Wedstrijd reglement Klasse indeling”, waarbij voor pompoenschieten de klassen als volgt worden samengevoegd:

2.1-    Klasse naar leeftijd: (geboortedatum is bepalend)

a. De klassen a en b worden samengevoegd tot klasse jeugd (tot 18 jaar).
b. De klassen c en d worden samengevoegd tot klasse senioren (18 en ouder)

1  Aspiranten: jongens en meisjes t/m 12 jaar.
Jeugd:jongens en meisjes van 13 t/m 17 jaar.
3 Volwassenen (dames en heren) leeftijd van 18 jaar en ouder.

2.2   Klasse naar boogsoort:

a. Compound
b. FRS
c. Hout (met houten pijlen) / Hout (FRS beginnersboog, houten middenstuk met houten
pijlen)

Blazoen:

Klasse a. en b.                            60 cm blazoen
Klasse c.                                     80 cm blazoen

3 – Baanvoorwaarden

De wedstrijdleider bepaald en coördineert:

a.  Op welke banen de deelnemende schutter schiet
b.  Hoeveel schutters per baan schieten, t.w. minimaal 2 tot maximaal 4 schutters
c. Op welke banen de niet deelnemende schutters mogen schieten.

Voor aanvang van de wedstrijd wordt het scorebriefje volledig ingevuld, t.w. naam, boog, benodigde punten en datum.
Na de wedstrijd wordt het scorebriefje getekend door de schutter en de schrijver. Na controle wordt de behaalde pompoen uitgereikt.

4 – Puntentelling

Compoundklasse: alleen inner-ten wordt als 10 punten geteld. Overige klassen hebben de standaard puntentelling.

5 – Pompoenen

Voor de indeling van de pompoenen met de bijbehorende scores wordt verwezen naar de onderstaande tabel:

 

Kleur

benodigde punten

 

 

Houtschutters

FRS/compoud

 

 

 

 

 

 

90

150

 

 

 

 

 

 

110

180

 

 

 

 

 

 

130

210

 

 

 

 

 

 

150

240

 

 

 

 

 

 

170

255

 

 

 

 

 

 

185

265

 

 

 

 

 

 

210

270

 

 

 

 

 

 

225

275

 

 

 

 

 

 

240

280

 

 

 

 

 

 

250

285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Marges punten

Aspiranten tot 12 jaar:
De minimale score die behaald moet worden of meer.

Jeugd 13-17 jaar:
FRS en Compound   marge 3 punten
Hout                                 marge 5 punten

Volwassenen:

               FRS en Compound   marge 1 punt
               Hout                                 marge 3 punten

De pompoenen kunnen alleen in oplopende volgorde verdiend worden.
De schutter is zelf verantwoordelijk voor de juiste telling van het scorebriefje.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

De stand tot op heden: